دستگاه تسمه کش (Strapping Tool)

روش استفاده از آن استفاده از این ابزار، ایمن سازی بارهای سنگین با تسمه و بسته بندی مستحکم می باشد. اندازه و مواد تسمه را متناسب با بار خود انتخاب کنید. یک تسمه دور بار بپیچید و از ابزارهای کشش و برش برای محکم کردن آن استفاده کنید. پس از اتمام کار، مطمئن باشید که …

دستگاه تسمه کش (Strapping Tool) ادامه »